Prežijú najsilnejší
Venujte sa pokroku
Inovovať znamená
Zavádzať nové metódy predaja

Otvárať sa novým trhom

Využívať nové možnosti
Nachádzať nový pohľad
na svoj objekt
Investovať do procesov

Optimalizovať predaj

Dynamicky naceňovať

PREŽIJÚ NAJSILNEJŠÍ
VENUJTE SA POKROKU
INOVOVAŤ ZNAMENÁ
ZAVÁDZAŤ NOVÉ METÓDY PREDAJA

OTVÁRAŤ SA NOVÝM TRHOM

VYUŽÍVAŤ NOVÉ MOŽNOSTI

inovovať2
NACHÁDZAŤ NOVÝ POHĽAD
NA SVOJ OBJEKT
INVESTOVAŤ DO PROCESOV

OPTIMALIZOVAŤ PREDAJ

DYNAMICKY NACEŇOVAŤ


Plánovať zmeny


Využívať dostupný software


Optimalizovať booking engine


Odlíšte sa od ostatných
Získajte konkurenčnú výhodu

Potenciálom rozvoja cestovného ruchu sú inovácie zamerané nielen
na produkty a cieľové skupiny zákazníkov, ale aj na nové technológie, manažment a marketing, ako aj inštitucionálne inovácie zamerané na spoluprácu subjektov zainteresovaných na rozvoji cestovného ruchu.


Aké technológie existujú?

- Hotelový webdizajn
- Channel Manager
- Vstavaný booking engine
- Centrálny rezervačný systém
- Hotelový informačný systém
- Social media implementácie
- Interaktívne hotelové TV
- a mnoho iného

Navrhnite moje riešenia
Ste pripravení na zmenu ?
SPOLUPRACOVAŤ
PLÁNOVAŤ ZMENY

VYUŽÍVAŤ DOSTUPNÝ SOFTWARE

OPTIMALIZOVAŤ BOOKING ENGINE

ODLÍŠTE SA OD OSTATNÝCH
ZÍSKAJTE KONKURENČNÚ VÝHODU

Potenciálom rozvoja cestovného ruchu sú inovácie zamerané nielen
na produkty a cieľové skupiny zákazníkov, ale aj na nové technológie, manažment a marketing, ako aj inštitucionálne inovácie zamerané na spoluprácu subjektov zainteresovaných na rozvoji cestovného ruchu.

NAVRHNITE MOJE RIEŠENIA
STE PRIPRAVENÍ NA ZMENU ?
SPOLUPRACOVAŤ