VZDELÁVANIE = ÚSPECH
UROBTE PRE SVOJ OBJEKT MAXIMUM
APARTMÁN | CHATA10599/jednorázovo

2 hodiny osobne + 3 hodiny online

Základné predajné princípy

Cenová stratégia

Práca s portálmi

Zisti viac
PERSONÁL | 3 OSOBY A VIAC25000/jednorázovo

Jednodňový intenzívny vzdelávací kurz

Školenie recepčných

Práca s portálmi

Implementácia inovácií

ZISTI VIAC

Spolupracujeme | Poskytujeme podporu

pri projekte nationaltourism.sk | Národný turistický systém

OPÝTAŤ SA