JEDINÝ EFEKTÍVNY SPÔSOB
AKO ZISTIŤ POTENCIÁL OBJEKTU
Existujú len dva typy hoteliéra, ktorý si práve číta tento článok.
1

Žijete svoje hobby, baví Vás práca v cestovnom ruchu, vlastníte objekt, ktorému sa darí a bažíte po nových možnostiach, ktoré by Vaše úsilie vyšperkovalo ešte oveľa vyššie a do lepších čísel. Aj keď dosahujete slušné výsledky ( “SKY IS THE LIMIT”), radi by ste zistili názor nezaujatého odborníka, ktorý by vedel prísť na Vaše nedostatky a prípadne navrhol riešenia, ktoré by ste vedeli aplikovať.

2

Alebo prežívate v červených číslach, nedarí sa Vám správne nakopnúť objekt pred posledným výdychom. Viete, že do práce dávate všetko, ale aj vaše znalosti majú svoje obmedzenia. Nie je hanba poprosiť o pomoc, je hlúposť to neurobiť.

Aký bude postup?
1. Dohoda termínu stretnutia s Vami a Vašim personálom
S každým kto akokoľvek zodpovedá za chod objektu
3. Opýtame sa Vás na Váš názor fungovania objektu
Pokúsime sa uceliť svoj názor ohľadom Vášho obchodného zmýšľania
5. Preveríme správnosť Vašich nastavení
Vo všetkých portáloch, ku ktorým máte prístup a s ktorými pracujete
7. Vypracujeme záverečnú správu
V rozsahu 5-10 strán, kde sa pokúsime určiť dôvody Vašich problémov prípadne priestor na zlepšenie
2. Požiadame Vás o prístup k štatistikám objektu
Obsadenosť, priemerná cena za izbu, tržba za dané obdobia
4. Vypracujeme slabé a silné stránky SWOT analýzou
Budeme prihliadať na faktory ktoré Vás priamo ale aj nepriamo ovplyvňujú
6. Oddelíme typ Vašej klientely
A každú z nich osobitne podrobíme procesom overenia referencií
8. Navrhneme spoluprácu
Ak budete potrebovať pri riešení problémov asistenciu, radi Vám ponúkneme naše jednorázové alebo paušálne služby