Revenue management
Malý krok pre Nás, veľký krok pre Vás
JE SPOJENÍM KĽÚČOVÝCH VLASTNOSTÍ

ZNALOSTI

Ktoré viete pretaviť v správne rozhodnutia. Všetky informácie, ktoré máte a s ktorými pracujete deduktívne odzrkadľujú Vaše kroky pri nastavovaní cien, využívaní ponúk. Čím viac znalostí, tým lepší revenue management? Áno, väčšinou tomu tak je. A kde máte tie znalosti získať? Často krát ani 20 ročná práca v cestovnom ruchu neznamená, že máte široký rozhľad.  Je nutné mať riešenia, ktorými sa zaoberá recepčný, finančný analytik, manažér, rezervačné oddelenie, riaditeľ a to všetko v jednom.  Na Slovensku neexistuje žiadna škola, ktorá by Vás to naučila.


CIT

Ak aj máte potrebné znalosti, cit pre správne a logické rozhodnutie je ešte dôležitejší. Stáva sa neraz, že pri preberaní objektu pod správu urobíme len malé zmeny, ktoré sú však kľúčové pri systematickosti a ziskovosti objektu. Vycítiť príležitosť reagovať na všetky situácie, ktoré predaj prinesie.


UVEDOMELOSŤ

Chápať fakty a limity svojho objektu nedokáže ani jeden majiteľ. Pohľad je subjektívny a názor druhých Vás nezaujíma. Vy ste predsa vo vedení už 10 rokov. Chyba. Poznať princípy trhu vo Vašej oblasti, vedieť kedy vyskúšať nové nastavenia, kedy naopak netlačiť cenu zbytočne nahor, byť spokojný s tým čo je. Mať prehľad o dianí.


SCHOPNOSŤ VYHODNOCOVAŤ

Máte k dispozícii štatistiky rôzneho druhu, do ktorých stačí nahliadnuť a viete akým spôsobom nastavovať ceny na jednotlivé obdobia. Ak sa bojíte dynamickej cenotvorby a držíte si stabilné limity, nikdy nedôjde k progresu.


LÁSKA

Revenue management je láska a potešenie zo získaných peňazí, ktoré by bez práce navyše, ktorú môžete Vášmu objektu dopriať, nikdy neprišli. Ak by ste cenu neznížili na dané obdobie o euro za noc, veľká skupina hostí by si Vás možno nikdy nevšimla a skončila by u suseda vedľa. Nie je lepšie zaspávať s pocitom, že ste do toho dali všetko? Určite áno.


 

ŠKOLENIE
VZDELÁVANIE JE CESTA K ÚSPECHU

  • Máme pre Vás k dispozícii individuálne školenie pracovníkov Vášho objektu, ako aj špeciálne školenie pre majiteľov objektov.

 


  • Počas roka pripravujeme workshopy, kde často prizveme zaujímavých hostí, ktorí prispejú pohľadom zo sféry, ktorá s cestovným ruchom úzko súvisí. Či už sú to reklamné agentúry, zástupcovia portálov alebo inovátori vo sfére obchodu.

 


  • Ak na vzdelávanie čas nemáte, zaobstarajte si externú spoluprácu. Viac informácií nájdete v sekcii Externý manažér.

 


 

ČAS
JE VÁŠ PROBLÉM

V prípade, že ste zaneprázdnení a už teraz viete, že sa vzdelávaniu venovať nechcete, vieme Vám ponúknuť riešenie v správe Vašich aktivít. Príchod našej spoločnosti do Vášho objektu zmení chybné zvyky, ktoré ste v minulosti využívali, aplikujeme nové stratégie a princípy. Budeme sa venovať Vašim starým problémom a spoločne ich odstránime. Spolu s Vami za rovnakým cieľom budú pre Vás pracovať odborníci, ktorí vedia nájsť Vaše nedostatky a urobiť všetko pre Váš úspech. Je ponuka zaujímavá? Vyplnte formulár, ktorý sa nachádza nižšie.


 

POKROK
KĽÚČOVÝ FAKTOR VÁŠHO RASTU

Je veľmi ťažké vopred predikovať výsledky našej práce, avšak po práci na mnohých projektoch a pri paušálnej správe objektov na väčšine územia Slovenska sa zvyknú výsledky prejaviť v priemere do 3 mesiacov so zvýšením ziskov okolo 15-20%. Každý objekt poskytuje iný potenciál a každý majiteľ pristupuje rozdielne ku riešeniam jeho problémov. Ste pripravení na šálku úprimnosti ?


 

zisk hotela


AK VÁS ČOKOĽVEK ZAUJÍMA, NEHANBITE SA NAPÍSAŤ