MENTORING

Doplnok k úspešnej sebestačnosti

1

K ÚSPECHU ZNAČKY VEDIEME

Mentoringovým štýlom vedieme viac ako 80 objektov za spoločným cieľom. Napredovať, konkurovať a zarábať. Mnohí počúvajú rady, ale len múdri z nich majú úžitok. Uvedomenie si potreby pomoci je prvým úspechom.

2

AKO?

Informácia má v modernej dobe najväčšiu hodnotu. Vďaka dobrým rozhodnutiam a širokým znalostiam problematiky riešime kompletnú stratégiu rastu. Aplikujeme efektívne nástroje cenotvorby, marketingu a pomáhame spájať segmenty do úspešného celku.

3

OČAKÁVANIA

Relevantné výsledky viete dosahovať od prvého dňa, púšťame sa však len do dlhodobých spoluprác. Kde vidíme chuť majiteľa a potenciál rásť, tam je priestor spojiť sily. Dariť sa Vám môže aj bez nás. Spolupráca však prinesie úplne inú dimenziu.

4

CENA

Odvíja sa od potreby majiteľa. Môže ísť o základné poradenstvo s minimálnym paušálom 50€ až po praktický dohľad na celý projekt. Neplatíte zamestnanca, platíte odborníka, ktorý Vám podľa výšky paušálu venuje svoj čas a energiu.

CHCETE SPOLUPRACOVAť ?

NAPíšte nám

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram