Získaj bezplatný mentoring pre svoj objekt
na 30dní počas mája alebo júna 2019
Prečo sme sa tak rozhodli?
Vzájomne si pomôžeme
Dohľad profesionála
Váš objekt bude pod dohľadom profesionálov, všetky procesy od auditu, nastavení a možností cenotvorby patria do balíka, ktorý môžete bezplatne využiť
Nastavenia
Pred hlavnou sezónou roku 2019 Vám pripravíme nastavenia presne podľa Vašich predstáv, aplikujeme automatické procesy, ktoré budú reagovať na Vaše momentálne výsledky
Riešenia
Spoločne aplikujeme riešenia, ktoré Váš objekt potrebuje. Dostanete manažérsku starostlivosť bez minutia jedného eura

PRIJALI SME DO TÍMU NOVÉHO ČLENA A RADI BY SME HO UČILI V PRAXI

prihlaska
PODMIENKY ÚČASTI

Zodpovedne vyplňte prihlášku kliknutím vľavo. Do programu vyberieme tri objekty. Čaká Vás 30 dní získavania informácií, nového pohľadu na hotelový biznis a predovšetkým zlepšenie predaja. Prihláška, ako aj celý program, je bezplatná.

PRIHLÁŠKA
Čomu všetkému sa venujeme?
SPRÁVA REZERVAČNÝCH PORTÁLOV
Potenciál nastavení portálov je obrovský, ak poznáte ako na to, viete využiť každú možnosť na efektivitu procesov.
POKROČILÝ REVENUE MANAGEMENT
Práca s číslami v rôznych obdobiach, v časových úsekoch dňa, prepojenie cenových kategórií. To všetko je základom pri dvíhaní zisku objektov.
AUDIT VAŠICH MINULÝCH VÝSLEDKOV
Zistenie a poukázanie na chyby je prvým krokom pri aplikácii pozitívnych zmien v predaji, ako aj v celej cenovej stratégii objektu.
ŠKOLENIE PERSONÁLU
Znalosti majiteľa alebo personálu rozhodujú o úspechu a neúspechu. Náš program školenia nenájdete v žiadnej škole na Slovensku.
WEBSTRÁNKY
Príprava webstránky pre hoteliera je špeciálny druh spojenia inovácií, možností, funkcií a primeranej ceny. Je to veľmi dôležitý prezentačný materiál.
APLIKÁCIA INOVÁCIÍ
Poznáme všetko čo sa deje vo svete inovácií pre malých a stredných hotelierov. Našou úlohou je pripraviť a aplikovať pre Vás to, čo naozaj potrebujete.