Písali o nás v časopise HOTELIER.SK

Zameranie vášho podnikania je pomerne netradičné, viete nám laicky popísať, čomu sa venujete?

Ťažko sa to opisuje laicky, pretože spektrum práce je naozaj rozsiahle. Laicky to zvyknem nazývať  ako ,, hotelový mentoring,, to znamená poradenstvo v celom hotelovom segmente  od nastavení portálov, po budovanie stratégie , možno nejaké konexie s moderným marketingom. V podstate ide o to, aby sme všetky princípy , ktoré v súčasnosti fungujú, spojili v jedno. A aby vďaka týmto všetkým informáciám dostalo ubytovacie zariadenie , hotel, penzión…náležité informácie, a za ich pomoci  vedelo činiť správne rozhodnutia v súvislosti s maximalizáciou ziskov.

Čím je dané odvetvie také zaujímavé, že ste si ho vybrali?

Myslím si, že len veľmi úzky okruh zamestnaní obsahuje tak veľa informácií, ktoré potrebujete využívať a vďaka ktorým viete následne úzko prepojiť vaše zisky. Každý malý rozdiel, každé správne rozhodnutie sa premietne do lepších peňazí, do väčších zárobkov a tak isto aj prípadná chyba, zlé rozhodnutie v danom odvetví tohto typu znamená následne menší zárobok. To znamená, že sa pohybujeme na veľmi tenkom ľade. Takže je to svojim spôsobom odborná práca s dávkou adrenalínu. Je nutné využívať veľké množstvo informácií vo veľmi krátkom čase. A to je veľmi zaujímavé a jedinečné.

V popise firmy je uvedené, že sa venujete najmä malým a stredným podnikateľom. Prečo chcete pomáhať práve im?

Súvisí to s viacerými faktormi. Jednak si myslím, že je to celkom slušné rozloženie rizika. Malým klientom sa môžete venovať viac, nie je s tým až tak veľa práce, tým pádom si ich viete zobrať pod svoje krídla čo najviac  a tým znižujete riziko akéhokoľvek výpadku pri zrušení spolupráce s kýmkoľvek z nich, takže neprichádzate o veľkú časť príjmu. Druhý faktor je ten, že na Slovensku existujú firmy, ktoré sa venujú krízovému hotelovému manažmentu, možno nejakým edukačným  programom, ale nikto sa nevenuje malým a stredným objektom. Väčšinou ide o hotely a väčšie zariadenia, kde sa točia aj väčšie peniaze. Tým, že veľké množstvo ubytovacích zariadení na Slovensku je vo vlastníctve rodinnom, alebo súkromnom, títo ľudia nemajú čas vzdelávať sa, nemajú čas aplikovať všetky moderné vymoženosti. Takže určite potrebujú pomôcť najviac. V hoteloch zvykne byť manažment, zamestnanci, ktorí sa venujú celej škále problémov daného objektu. Ale malý ubytovateľ, rodina, vlastníci zariadenia, nemajú takýchto ľudí a preto nevedia napredovať. Tam je obrovský priestor na to, aby v prípade ochoty zlepšovať sa, mali s kým. Nemám vedomosť o tom, aby niekto pre malých a stredných podnikateľov na Slovensku robil niečo podobné. Vznikla tam diera, ktorú som chcel vyplniť.

Po vašich skúsenostiach, ktoré ste za tie roky nazbierali, nám určite viete povedať, kde v spomínaných objektoch zvyknú byť najväčšie rezervy.

Z môjho pohľadu sú najväčšie rezervy práve v ľudskom faktore. Je viac-menej slovenským fenoménom, že ľudia robia všetko takpovediac “na kolene” a myslia si, že vedia robiť všetko najlepšie. Preto nevzniká priestor na to, aby si nechali poradiť, tak, ako je to zvykom v moderných krajinách. Subjektivita názoru v prípade, že ten názor nie je správny, sa veľmi silno odráža na ich výsledkoch. Takže nevyužívajú potenciál, ktorý by mohli dosiahnuť v prípade, ak by kooperovali s akoukoľvek spoločnosťou, alebo človekom, ktorý je v danej oblasti odborník. Toto je všeobecne najväčší problém. Potom, samozrejme, nízka miera investovaných prostriedkov v týchto objektoch, kde sa všetci zameriavajú iba na zisk. Nemyslia  na návratnosť investícií a tým budovania svojho podniku a značky dlhodobo a hlavne efektívne. Veľa sa narobia, no nehľadajú cestu, ako si to uľahčiť. Určite v tomto vidím najväčšie rezervy. Tu by sa veľmi hodila veta v zmysle: „Oni nevedia, že nevedia.“

Čo bol hlavný podnet, že ste sa rozhodli založiť firmu s týmito službami?

Už počas aktívnej hotelovej kariéry som premýšľal, kam povedú moje kroky. V prvom rade som vedel, že nechcem byť zamestnancom. A moje pracovné kvality boli zlepšované v rôznych oblastiach. K dispozícii bolo viac variantov. Nebol čas vyčkávať, bolo nutné konať. V tom čase som bol v kooperácii so známym, ktorý sa pohyboval v podobnom segmente a dá sa povedať, že v danom momente sme boli aj na rovnakej úrovni znalostí. Uvažovali sme spolu podnikať hotelovým smerom, viac menej bol to jeho prvotný nápad. Naše cesty sa ešte pred začiatkom rozdelili, avšak ja som sa rozhodol ísť do toho sám. A neľutujem.

Ako by ste popísali svoje začiatky?

Na začiatku, ako každý mladý podnikateľ, som urobil chybu v tom, že som sa zameriaval na najmenšie projekty. Týmto rozhodnutím bol rast, dá sa povedať, pozvoľný. Bol by určite lepší, ak by som pracoval so súčasnými informáciami a myslel na veľké ciele. Začiatky boli určite náročné, lebo vybudovať klientelu od nuly nie je jednoduché, čo iste potvrdia ľudia, ktorí podnikajú v akejkoľvek oblasti. Moje príjmy rástli s počtom klientov. Doslova sa bavíme o progrese od nuly až po dnešnú rovinu príjmov. Na druhej strane, ako to už v živote býva, beriem to ako veľké pozitívum. S menšími klientmi som nadviazal dobré vzťahy, priamejšie. Tie mi pomáhajú aj dnes. Spoznali sme sa aj po ľudskej stránke. Odporúčali ma ďalším svojím známym a postupne sa budovala sieť, ktorá v dnešnej dobe funguje ako naplno rozvinutá.

Dá sa v jednoduchosti povedať, čo vám založenie vašej spoločnosti dalo a čo vzalo?

Začnem tým pozitívnym. Dalo mi to určite veľmi veľa kontaktov na správnych ľudí. Ak niekomu dopomôžete k zarábaniu peňazí, majú vás radi, cesty k spolupráci sú viac otvorené a aj viacerými smermi. Spoznal som veľa ľudí v danej oblasti, ktorí mi pomohli v tom, aby som sa viac vzdelával a rozširoval svoje vedomosti a zručnosti. Jednoznačne to je ten najväčší  benefit. V súčasnej dobe už pracujem non stop. A to súčasne na viacerých väčších projektoch, kde sú moje rady a vedenie pre klientov potrebné. Držím sa hesla, že pracovné ponuky odmietať netreba, len je nutné si to dobre zariadiť. Odbúrať čo najviac zbytočnej práce, no stále je toho času menej a menej. Takže najviac mi to vzalo jednoznačne čas.

Mali ste niekedy pocit, že to chcete vzdať?

Ten pocit som nikdy nemal. Veril som vo svoje schopnosti  a tomu, že na trhu je diera, ktorú dokážem zaplniť. Osobne to považujem za najväčšiu chybu, ktorú urobí väčšina podnikateľov, ktorí zlyhajú. Vzdajú sa totiž príliš skoro. Pretože vytrvalosť je veľmi dôležitá, nielen pre mňa a moju spoločnosť, ale aj pre majiteľov ubytovacích zariadení. Mnohí, ktorí si kúpia alebo postavia nejaký objekt, sú veľmi nedočkaví. Neuvedomujú si, že aj výsledky potrebujú čas a svojou nedočkavosťou a neznalosťami naberajú celé klbko nesprávnych rozhodnutí. Takže vďaka osobnej skúsenosti, ktorou som sám prešiel, viem aj svojich klientov podržať a podať im pomocnú ruku v tomto počiatočnom režime. Rozhodne nevzdať nikdy a nič.

Dá sa v tomto momente hovoriť už o konkrétnych úspechoch?

Určite áno. Už aj preto, že pre mňa slovo úspech nie je merateľné kvantitatívne, ale kvalitatívne. To znamená, že pre mňa je veľký úspech to, že pomáham ľuďom a živím sa tým, čo ma baví. Najväčší úspech je sloboda. Sloboda v zmysle, že môžem pomôcť komu chcem, kedy chcem, koľko chcem a ako chcem. Nie vždy je to o peniazoch a samozrejme potom sú ľudia vďační. Dá sa tým v neposlednom rade aj slušne uživiť. Konkrétnejšie úspechy sú tie, že som sa postupne od menších ubytovateľov dostal až k veľkým. Momentálne ma oslovujú väčšie rezorty na Slovensku, prípadne hotely, aby som im poskytol svoje poradenské služby a rozhodoval v dôležitých veciach za nich. Myslím si, že úspechom v každom zamestnaní je, ak vás široký okruh ľudí považuje za odborníka. To je ten moment, do ktorého chcú dospieť všetci.

Ako by ste charakterizovali úspešný podnik?

Z môjho pohľadu je úspešný podnik ten, ktorý je otvorený názorom iných, je otvorený kooperácii s konkurenciou, je ochotný učiť sa nové veci a tie vedieť aplikovať v praxi. Nerobiť to len pre peniaze. V tomto biznise sa vždy odzrkadlí hlavne srdce a nakoniec peniaze vždy prídu. Jednoducho – úspešný podnik je o ľuďoch. O majiteľoch a všetkých, ktorí okolo toho podniku pracujú. Ak to sú ľudia s vlastnosťami, ktoré som uviedol, aj keby neboli v danom momente úspešní, na  99 percent majú na to všetky  predpoklady a želaný úspech ich rýchlo dostihne. Úspešný podnik je z môjho pohľadu vždy odzrkadlením osoby, ktorá ho vedie.

Vedeli by ste čitateľom, ktorých sa táto téma dotýka, poradiť čomu venovať najväčšiu pozornosť?

Najväčšiu pozornosť je nutné venovať tomu, aby neupadli do stagnácie. Pretože hotelový segment veľmi úzko súvisí s konkurencieschopnosťou a vplyvom konkurencie na vás. To znamená, že nejde ani tak o to, aby boli ovplyvnení nejakými vplyvmi ekonomických ukazovateľov z vonku, alebo čímkoľvek iným, čo na nich nepriamo vplýva, ale aby boli vždy oveľa lepší ako konkurencia. Vďaka tomu prežijú aj ťažšie časy. A aby boli konkurencieschopní, mali by si brať k srdcu čo najviac názorov od odborníkov, snažiť sa prijať akúkoľvek konštruktívnu kritiku a premeniť ju v želané zmeny.

Aké sú vaše vízie do budúcna?

V blízkej dobe by som sa chcel zamerať na správcovstvo väčších budov, to znamená vybudovať správcovskú firmu, ktorá by sa starala o veľké projekty developerov.  Úzko s tým by som rád rozvinul aj súčasných väčších klientov, ktorých mám a splnil ciele, ktoré sme si spoločne stanovili. To je určite najdôležitejšie. Takže hlavná vízia je udržať si súčasných klientov, rozvíjať ich, rozvíjať seba a postupovať na stále vyšší a vyšší stupienok v tejto práci. Nebáť sa riskovať.

CELÝ ČLÁNOK

Autor článku: Mgr. Tomáš Lukáč

SKÚSENOSTI
EFEKTIVITA
KNOW HOW
OCHOTA
PORADIŤ SA

Ďalšie články

Veľká novinka v Bookingu
Tipy pred kúpou apartmánu

Uvažujete nad kúpou apartmánu? Spísali sme naše skúsenosti do pár odsekov. Možno Vám pár minút čítania pomôže ušetriť nervy a peniaze.

Ako fungujú hodnotenia na Bookingu?

Systém hodnotení pobytov sa priebežne mení. Čo so sebou prinášajú zmeny a aký je trend bez rozdielu v typoch ubytovania?

Aké sú povinnosti ubytovateľa?

Kúpili ste rekreačnú nehnuteľnosť? Prišiel čas zoznámiť sa s príslušnou legislatívou a povinnosťami, ktoré vás ako prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia neminú.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram